Miten paikka muuttuu liikkuessa: näkemys nopeudesta

Henrik Villanen Mitä on kappaleen nopeus? Miten näkemystä kappaleen nopeudesta voidaan arvioida? Mekaniikassa kappaleen nopeudella on tärkeä rooli. Kun tarkastellaan kappaleita tai systeemejä, joissa kappaleet vaikuttavat toistensa paikkaan on hyvin tavallista tarkastella liikettä, vähintään implisiittisesti, nopeuden avulla. Mitä kappaleen nopeus ilmaisee? Kappaleen eteneminen aiheutti päänvaivaa metafysiikassa jo antiikissa. Tuolloin esitettiin erilaisia liikkeeseen liikkeen paradokseja, joiden… Continue reading…