Paatoksen tyylikirja 2007

Paatoksen tyylikirjaan kirjataan lehden muotoa ja kirjoitusasua koskevat tyylivalinnat. Tyylikirjan muutokset vaativat toimituskunnan hyväksynnän.

Yleisesti ottaen Paatoksen tyyli tulee noudattamaan hyvää journalistista tyyliä ja suomen kielen kielioppia. Tieteellisissä artikkeleissa noudatetaan tieteellisen tekstin konventioita.

Fontti ja otsikointi

Paatoksen verkko- ja printtiversiossa on yleisenä fonttina Arial, koko 12. Pääotsikossa käytetään samaa fonttia, koko 18 ja lihavoituna. Mahdollinen alaotsikko kirjoitetaan koolla 16. Väliotsikot kirjoitetaan lihavoituna fonttikoolla 14.

Kappalejako

Otsikon jälkeen alkava kappale erotetaan otsikosta yhdellä tyhjällä rivillä. Pääotsikon jälkeen lyödään kaksi rivinvaihtoa. Ennen väliotsikkoa käytetään myös kahta rivinvaihtoa.

Lainaukset

Haastatteluissa ja niihin verrattavissa teksteissä, joissa lainataan suullista esitystä, käytetään repliikkiviivaa eli ajatusviivaa. Uusi repliikki aloitetaan aina uudelta riviltä.

Jos lainataan suoraan kirjallista esitystä, käytetään lainausmerkkejä. Jos lainauksesta on jätetty jotakin pois, käytetään tätä ilmaisemaan kahta ajatusviivaa.

Kursivointi ja lihavointi

Kursivointia käytetään ilmaisemaan teoksen, kuten kirjan, nimeä. Kursivointia voidaan myös käyttää nostamaan jokin tekstin ymmärtämisen kannalta merkittävä käsite esiin tekstistä, mutta tätä keinoa ei tule käyttää liikaa, ettei sen teho laimene. Kursivointia käytetään myös annettaessa informaatiota kirjoittajasta artikkelien lopussa. Viimeisen kappaleen jälkeen on kaksi tyhjää riviä, jonka jälkeen seuraavalla rivillä on kaksi ajatusviivaa, ja tämän jälkeisellä rivillä kirjoittajan esittely kursivoituna.

Lihavointia käytetään pääotsikoissa ja väliotsikoissa. Lisäksi haastatteluissa, reportaaseissa, kolumneissa, pääkirjoituksessa ja niihin rinnastettavissa teksteissä käytetään lihavointia silloin, kun henkilön nimi mainitaan ensimmäistä kertaa.

Rekisteröidyt nimet

Paatoksessa käytetään rekisteröityjä nimiä sellaisenaan aina, eikä niitä muuteta yleiskielen mukaisiksi, kuten kielioppi suosittaa. Näin toimitaan johdonmukaisuuden vuoksi. Esimerkiksi “niin & näin” kirjoitetaan pienellä, nimestä “Helsingin Sanomat” kirjoitetaan kummatkin osat isolla ja niin edelleen.

– Mikko Pelttari, 25.2.2007

Tämän tyylikirjan hyväksyy Paatoksen toimitus 2007:

Joose Järvenkylä
Mikko Pelttari
Risto Koskensilta