Lähelle on pitkä matka – Muistoja Barcelonan ja Tampereen yliopistojen kohtaamisesta

Jan Forsman & Siiri Porkkala Vuonna 1999 alkanut Bolognan prosessi tuli suomalaiselle yliopistomaailmalle tutuksi viimeistään kuusi vuotta myöhemmin, kun opintoviikot muuttuivat opintopisteiksi. Prosessin tarkoituksena on ollut yhdistää Eurooppalaisen korkeakoulualueen koulujärjestelmät. Vaikka Suomessa muutokset ovat olleet toistaiseksi varsin vähäisiä, osassa Euroopan maista prosessi on jo edennyt pidemmälle, eivätkä kaikki sen seuraukset ole olleet yksinomaan positiivisia. Muistutuksena… Continue reading…