Kirjoituskutsu

Paatos hakee uusia juttuja 10-vuotisjuhlanumeroon, joka ilmestyy joulukuussa 2017.

Paatoksen vuosikymmenen mittaisen olemassaolon ja Suomen vuosisataisen itsenäisyyden yhteensattumisen kunniaksi Paatokseen voi tarjota juttuja teemoista “Kansa” ja “Jäte”. Mitä tarkoittaa “kansa” Suomenkin itsenäisyyttä siivittäneessä kansallisuusaatteessa? Onko vahvojen kansallisvaltioiden aika lopussa vai kenties alussa? Mikä on kansalaisuuden merkitys poltiittisena kategoriana? Entä mitä jäte oikeastaan on? Onko se vain ainetta väärässä paikassa, vai jotain enemmän? Mitkä ovat jätteenkäsittelyn poliittiset ulottuvuudet? Mitä metaforisia ja käsitteellisiä mahdollisuuksia kätkeytyy jätteen kategoriaan? Entä onko kansalla ja jätteellä mitään tekemistä keskenään?

Jos nämä tai mitkä tahansa muut kansaan ja jätteeseen liittyvät kysymykset saivat kirjoituskäden kutisemaan, niin lähetä juttuehdotus osoitteeseen paatos@paatos.fi 23.10.2017 mennessä. Käsikirjoitusten deadline puolestaan on 6.11.2017.

Tekstin tyylilaji voi vaihdella lyhyestä kolumnin tyyppisestä raapaisusta akateemisempaan tutkielmaan tai miksei vaikka sarjakuvaan. Lajista riippuen tekstin pituus voi vaihdella välillä 6000-30000 merkkiä.

Paatos on verkossa ilmestyvä kulttuurilehti, jolla on vahva painotus filosofiassa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Paatos perustettiin alun perin vuonna 2007 tamperelaisten filosofian opiskelijoiden toimesta, mutta alusta alkaen lehden toiminta-ajatuksena oli, ettei kyseessä ole ainejärjestölehti vaan laajemmalle lukijakunnalle tarkoitettu filosofinen kulttuurijulkaisu. Sittemmin lehti on pyristellyt hitaasti irti paikallisista sidoksistaan Tampereen filosofian oppiaineessa kohti laajempaa lukija- ja tekijäkuntaa. Paatokseen onkin saatu monien eri alojen edustajien tekstejä joka puolelta Suomea. Lehdelle varta vasten kirjoitettujen artikkeleiden lisäksi Paatos on myös hyvä väylä opiskelijoille seminaaritöiden ja muiden opintosuoritusten artikkeleiksi muokkaamiseen ja julkaisemiseen. Akateemisella statuksellasi ei kuitenkaan ole merkitystä tekstin julkaisemisen kannalta. Tarjoa siis rohkeasti juttasi olit sitten opiskelija, tutkija, työtön tai työllinen.