Kohti kosmopolitismia

Ville Räisänen, Tampereen yliopisto Käsittelen esseessäni hyvin pitkäaikaista muutosta maailmassa, joka kulkee elämän syntymisestä nykypäivään sekä mahdolliseen tulevaisuuteen. Aiheen ajallisesta mittakaavasta huolimatta motivaatio kirjoitukselleni kumpuaa pääosin tämän päivän Suomen tilanteesta. Vaikuttaa siltä, että nationalistiset ja uskonnolliset tahot ovat konservatiivista sosiokulttuurista asennetta ja vanhoillisia uskonnollisia arvoja korostavassa hyökkäyksessä, jossa ei keinoja kaihdeta. Toimittajien, tutkijoiden ja virkamiesten… Continue reading…